Valg til skolebestyrelsen

Kære forældre på Lyngholmskolen. I april/maj 2022 skal der vælges ny Skolebestyrelse på Lyngholmskolen. Du får mulighed for at høre mere på valg- og opstillingsmødet onsdag den 20. april 2022 kl. 17.30 i kantinen på Lyngholmskolen. Du skal ikke have nogen forudgående forudsætninger for at være medlem i skolebestyrelsen. Du vil komme helt tæt på skolens hverdag og opnå indsigt i og indflydelse på bl.a. budget og skolens principper. Du er opstillings- og stemmeberettiget, hvis du har forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen med henblik på skolegang pr. 1. august 2022. På Lyngholmskolen skal der vælges 7 forældrerepræsentanter og op til 4 stedfortrædere. Hvis du vil opstille som kandidat, skal det ske senest den 18. april. Du kan enten henvende dig til skoleleder, Pia Christensen på mail i Aula eller meddele det på valgmødet den 20. april. Via Aula og skolens hjemmeside kan du holde dig orienteret om skolebestyrelsesvalget. Med venlig hilsen skoleleder Pia Christensen

Lyngholmskolen15

Gruppeordning

Lyngholmskolen har to gruppeordninger: Vores sprog- og læsetilbud samt Lyngholmskolens Gruppeordning.

Hjælp til Uni-Login

UNI login er et digitalt ID for elever og ansatte i skoler og institutioner i Danmark. Login-løsningen sikrer let adgang til undervisningsportaler, IT-services og lignende som benyttes i undervisning og administration.

Information og vejledning om Uni-Login

Fælles for skolerne i Furesø

Blomsterflor langs Furesøs veje (4)

Ferieplan for skolerne

På Furesø kommunes hjemmeside finder du skolernes ferieplan for indeværende og kommende skoleår.

Præsentationszonen, Fremtidsværkstedet

Fælles læringsmiljøer i Furesø

Læring foregår ikke kun i klasseværelset og i daginstitutionen. Furesø Kommunes skoler og dagtilbud har rig mulighed for at flytte læringen ud af de v…

Børn Glade For Ny Legeplads, Solvangskolen, november 2018

Mere om skoleområdet i Furesø

På Furesø kommunes hjemmeside kan du bl.a. læse om det fælles læringssyn i Furesø, overgange fra dagtilbud til skole, hjemmeundervisning, skoledistrik…

Z7B8574

Dialogværktøjet ”Fælles om fællesskaber”

Dialogværktøjet "Fælles om fællesskaber" sætter fællesskaber på dagsordenen på forældremøder og sammen med skolens kontaktforældre. Værktøjet er en sa…