Læringssammenhænge mellem fag og læringssamtaler 

Vi har gode erfaringer med, hvordan holddelingen som ramme, kan fremme nye læringsfællesskaber på tværs af klasserne. Da vi tror på, at eleverne har glæde af at opleve fagenes sammenhænge, har vi i år lavet skemaer, der i højere grad understøtter muligheden for, at eleverne kan opleve disse sammenhænge.  

For at sikre, at det skemateknisk kunne lade sig gøre at arbejde med fordybelse og læringssammenhænge mellem fagene, lavede vi i år fagfordeling med udgangspunkt i et skemaudkast, der understøttede fagsammenhænge og gav mulighed for holddeling på årgangene.   

En anden prioritering vi har gjort, er at vores konverteringstimer bliver brugt til, at begge klasselærere kan være sammen med eleverne 1,5 time om ugen. I disse timer kan lærerne afholde læringssamtaler med eleverne, holde klassemøder, arbejde med feedback, forberede eleverne på skole/hjem-samtalerne m.m. Denne prioritering giver lærerne mulighed for at støtte eleverne i deres læringsproces ved at hjælpe eleverne med at få øje på succeser, der med fordel kan overføres til andre fag. Timerne giver desuden klasselærerne mulighed for samtaler med eleverne, der kan fremme fællesskabet i klasserne.  

Lyngholmskolen34

F - klasser er vores læsetilbud for elever på 7. til 9. årgang

Eleverne fra vores sprog- og læsetilbud er i en velintegreret del af det sociale og faglige miljø på 7. - 9. årgang, hvor de altid deltager i science, idræt, projekter og lejrskoler sammen med eleverne fra almenklasserne. 

Del: