Lyngholmskolen er en børneparat skole, der tilpasser og indretter sig efter elevgruppen. Vi har et stærkt pædagogisk fundament, der bygger på et anerkendende børnesyn. Vi tager individuelle hensyn og er optaget af, at børn og unge dannes, trives og udvikler sig i stærke fællesskaber, hvor vi hjælper og passer godt på hinanden, også når det er svært.  Vi er ambitiøse på alle elevers vegne og tilrettelægger derfor læreprocesser, hvor alle elever får deltagelsesmuligheder fagligt, personligt og socialt og bliver udfordret i forhold til individuelt niveau og måde at lære på. Da vores vision er, at eleverne bevarer deres nysgerrighed, motivation og lyst til læring gennem hele skoleforløbet, er det vigtigt for os, at eleverne møder en varieret skoledag, hvor faglighed indenfor og på tværs af fagene indgår i meningsfulde sammenhænge med bevægelse, innovation, kreativitet og digitalisering.

Lyngholmskolen35
Del: