Vi arbejder målrettet med, at vores elever i de to gruppeordninger altid møder passende fællesskaber og har deltagelsesmuligheder. I vores skemalægning og organisering af skoledagen har gruppeordningerne pauser på samme tid som almenmiljøet, så eleverne kan være sammen i kantinen, skolegården og PLC.  

Gruppeordningerne er også aktive deltagere i hele skolens traditioner og øvrige anderledes dage. Dette giver unikke muligheder for, at eleverne på tværs af almen- og gruppeordninger oplever sig som en del af et samlet fællesskab.  

Vi arbejder løbende med at tilrettelægge praktikforløb i almenmiljøet for eleverne i gruppeordningen. På denne måde sikrer vi, at vores elever i gruppeordningerne løbende udsluses til almenmiljøets faglige og sociale fællesskaber og kun er i gruppeordningens tilbud, så længe det er nødvendigt. 

Eleverne fra vores sprog- og læsetilbud er en velintegreret del af det sociale og faglige miljø på 7. - 9. årgang, hvor de altid deltager i science, idræt, projekter og lejrskoler sammen med eleverne fra almenklasserne. 

Del: