Skolens liv
 • Skolens liv

  For at tilgodese alle vores elever, har vi fleksibel tilrettelæggelse af læreprocesser ud fra individuelle og fælles læringsmål. Vi arbejder med holddeling i hverdagen, for at tilgodese forskellige elevgrupper, interesser, niveauer, de stille, drenge-piger m.m. Derfor har vi bl.a. parallellagt fagene på årgangene, så der kan holddeles på tværs af klasserne. Der arbejdes på tværs af fagene for at skabe sammenhæng. Vores planlægning og tilrettelæggelse skal give eleverne adgang til forskellige metoder i dagligdagen, der tager højde for mangfoldigheden hos dem. Eleverne har adgang til varierede læringsmiljøer f.eks. ved grupperum, stillerum, FFO lokaler, udeskole, og det omgivende samfund, samt i forskellige elevgrupper på tværs af årgange og klasser.

 • Skolens traditioner

  Vi holder skolens fødselsdag den første fredag i september. Fødselsdagen holdes som en temadag, hvor vi har boder i skolegården og alle klasser møder hinanden på kryds og tværs.
   

  Vi deltager i skolernes motionsdag fredagen før efterårsferien.

  Vi holder en fælles juleafslutning, hvor elever fra forskellige klassetrin optræder i hallen. Eleverne fra NEXUS synger nogle af de numre, der har skrevet til årets teaterforestilling.

  På 9. klassernes sidste skoledag samles vi i hallen og ser 9. klasserne optræde og siger farvel til skolen.

  På sidste skoledag inden sommerferien siger vi god sommer i skolegården med skolens fællessang.

 • Valgfag

  Allerede i MiniUniverset har vi et stort fokus på at inddrage børnenes perspektiv og give dem medindflydelse på deres egen læring. Vi udbyder derfor en række valgfag.

  Generelt har vi som skole et stort fokus på motiverende læring, og én dag om ugen har vi på alle årgange en projektdag, hvor børnene skal have mulighed for at fordybe sig i noget, som de er særligt motiveret for at lære med udgangspunkt i.

  I udskolingen udbyder vi en række valgfag, hvor de unge fra udskolingen tilmelder sig ud fra interesser.

  Tilbuddene er mange!

 • NEXUS

  Elever der har interesse i teater, sang og musik melder sig til at opføre årets teaterforestilling.

  Elever og lærere øver til forestillingen uden for skoletiden. Teaterstykker skrives af eleverne og opføres i november måned.

 • Læringscafe

  Vi bruger læringscafeen til at have sammenhængende evalueringskultur
  Vi har fokus på, at eleverne skal lære at lære og inddrages ved at skabe sammenhæng mellem tydelig målsætning, selvevaluering og feedback. Her er portfolio et vigtigt redskab både for eleven, personalet og forældrene. Vi arbejder på, at der er sammenhæng mellem den daglige læring, elevsamtaler og udviklingssamtalerne med forældrene.

  Vi stræber mod at give elevene gode arbejdsvaner
  Vi arbejder med at give eleverne kompetencer til at ”stå på tæer”, være flittige, fordybe sig, gøre sig umage og andre vaner, der er gode at have med sig i skolelivet, videre uddannelse og resten af livet.

  Alle skolens elever deltager i læringscafe.

Antimobbestrategi
 • God ro og orden på Lyngholmskolen

  Du skal vise hensyn og være hjælpsom over for alle. Vi forventer derfor:

  • at du taler ordentligt til andre

  • at du nævner det for en af dine lærere eller skolens ledelse, hvis du oplever, at andre elever bliver behandlet dårligt

  • at du respekterer et nej eller stop i leg og sammen med andre elever.

  • at al leg med sne og sneboldkastning kun sker på boldbanen, og på en måde så ingen forulempes

   

  Der må i skolen være arbejdsro og god orden. Vi forventer derfor:

  • at du møder forberedt til timerne og til tiden

  • at du retter dig efter, hvad de voksne på skolen beder dig om

  • at indendørsaktiviteter foregår på en stille og rolig måde

  • at du sørger for at være tilbage til undervisningens start, hvis du har udgangstilladelse fra 7.-9. klasse.

  • at du har slukket mobiltelefon, mp3-spiller, iPod og lignende i undervisningen, medmindre en lærer har godkendt brugen.

  • at du kun bruger mobiltelefonen til fotografering, hvis det er i undervisningstiden, og din lærer har godkendt det.

  • Frikvarterer skal fremme mulighederne for

   • Deltagelelse i sociale aktiviteter

   • Fysiske aktiviteter

   • At få frisk luft

  Som hovedregel er alle børn i indskolingen 0.-3. klasse ude i alle frikvarterer. Lærerne kan dispensere for denne regel pga. individuelle hensyn, vejret eller særlige aktiviteter.

  På mellemtrinnet og i overbygningen besluttes reglerne mindst en gang årligt for, hvor man må opholde sig i frikvartererne, af lærerne i samarbejde med eleverne.

   

  Du skal passe godt på skolen og medvirke til, at alle har lyst til at komme på Lyngholmskolen. Vi forventer derfor:

  • at du behandler bygninger, omgivelser, skolens naboer og andre ting ordentligt og rydder op efter dig selv.

  • at du behandler udleverede bøger og andet undervisningsmateriale, som er skolens ejendom, ordentligt.

  • at du er aktivt med til at rydde op i din klasse og sørge for, at der er ordentligt efter sidste time, samt at ordensdukse og klassens lærere er de sidste, som går fra klassen

  • at du overholder reglen om, at skolens område er røgfrit

   

  Lyngholmskolens skolebestyrelse november 2011

Del: