Kære forældre til skolebørn med start i 2024

Lyngholmskolen SKAL opleves! Vi inviterer derfor til forældremøde på skolen onsdag d. 4. oktober 2023 kl. 17.15-19.15.

På mødet vil ledelsen holde et oplæg om skolens vision og værdier og bagefter vil hele vores fantastiske medarbejderteam i vores indskoling og FFO vise jer, hvordan vi hver dag gør vores bedste for at skabe en skole og fritidsordning, hvor alle børn trives og motiveres til at lære.

Vi åbner op i vores MiniUnivers, så I ude i læringsmiljøerne kan se konkrete eksempler på, hvordan vi laver en fantastisk skole for børnene, og I kan samtale med pædagoger, børnehaveklasseledere, lærere og ledelse omkring de emner, der er vigtige for jer.

Bagefter går I på besøg på Bakkehuset, der er vores dejlige fritidsordning for børn på 0. og 1. årgang.

Vi håber, at vi kommer til at se mange forældre på mødet, og vi er sikre på, at I vil opleve en spændende aften sammen med os. Det er i hvert fald de tilbagemeldinger vi plejer at få.

Vi starter aftenen i vores kantine, som findes midt på skolens område.

De bedste hilsner

Alle os på Lyngholmskolen

 • MiniUniverset
 • En tryg skolestart for dig og dit barn

  En tryg skolestart for dig og dit barn

  Overgangen fra børnehave til skole kan føles som en stor forandring for både børn og forældre. Der er mange nye ansigter, omgivelser og rutiner, man skal lære at kende.

  På Lyngholmskolen ønsker vi at give både børn og forældre en tryg skolestart, og vi begynder forberedelserne allerede et år inden, dit barn har sin første skoledag.

  Sådan sikrer vi den bedste skolestart for dit barn:

  • Vi besøger alle børnehaverne i vores skoledistrikt, så børnene kan se, hvem vi er. Vi snakker lidt om, hvad en skole er, og hvad man laver hos os, og vi hører, hvad børnene selv tænker om at begynde i skole.

  • Børnehaverne besøger os, så børnene kan se klasserummene, tjekke legepladserne ud og møde nogle af deres kommende lærere og skolekammerater.

  • Vi inviterer til informationsmøde for forældre, når det er tid til at melde sit barn ind. Vi kalder det skoleindskrivning. Mødet holdes om efteråret og er kun for voksne. Her kan du møde lærere og pædagoger fra indskolingen, og vi fortæller om livet og hverdagen på skolen, og vi fortæller om vores arbejde med dit barns læring, trivsel og udvikling.

  • Vi bor side om side med fritidsordningen (FFO), og vi arbejder tæt sammen om at skabe en tryg, overskuelig og alligevel afvekslende hverdag. En del af børnehavebørnene begynder i FFO i februar, og en anden del begynder i maj. Det giver både børn og voksne god tid til at besøge hinanden og lære hinanden at kende, inden den første skoledag midt i august.

  • Vi har overleveringsmøder med pædagoger og ledere i børnehaverne, hvor vi taler om, hvordan vi kan hjælpe hvert enkelt barn med at få en tryg overgang til skolelivet.

  • Vores dør er altid åben for børn og forældre, der ønsker en samtale eller gerne vil besøge skolen inden skolestart.

  Du er altid velkommen til at kontakte skoleleder Pia Christensen med spørgsmål. Se kontaktinformationer i menuen.

 • Ambitioner for alle

  Lyngholmskolen er en veletableret, attraktiv folkeskole i Farum med 650 elever og 68 medarbejdere. Skolen er det positive tilvalg for de fleste forældre i distriktet, og vores elever er den fantastiske sum af de forskelle og fællestræk, der karakteriserer Farum.

  Fysisk ligner skolen en lille by. Her er hyggelige, træbeklædte huse, lækre boldbaner og legepladser, et børnevenligt hovedstrøg med et torv, hvor vi samles til hverdag og fest.

  Et godt sted at være er et godt sted at lære. På vores skole har elevernes og medarbejdernes trivsel og udvikling første prioritet, og skolen bygger på et fundament af stærke fællesskaber og undervisning af høj karat.

  Her ruller fagligheden og kreativiteten i blodet, og vi taler til alle sanser. Vi bringer hjerner i sving og hjerter i spil. Vi sætter strøm til hverdagen, hælder virkeligheden på glas, lytter til vinden, smager på fremtiden og udruger idéer med et mål og en mening.

  Vi har ambitioner for alle - både fagligt og socialt. Vi vil have glade, motiverede børn og unge, som står på tæer, fordi de kan og vil. Vi vil have trygge forældre, der bliver set, hørt og forstået, og som føler sig inddraget i børnenes læring og skolens liv. Og vi vil have dygtige, modige medarbejdere, som smitter eleverne og hinanden med faglighed og indlevelse.

  Vil du vide mere?
  Kontakt Lyngholmskolens leder.

 • Guided Reading i MiniUniverset

  Sådan lærer dit barn at læse

  På Lyngholmskolen mødes de yngste elever hver dag i 30 minutter for at læse sammen med andre børn, der kan det samme, som de selv kan.

  Metoden kaldes Guided Reading. Eleverne læser i små grupper med støtte fra en lærer eller pædagog, der guider dem gennem læsning og samtaler om bogens handling. Undervejs træner eleverne nogle enkle, effektive teknikker, der hjælper dem med at lære nye ord, at bygge små sætninger og til sidst at læse og forstå hele tekster.

 • Sådan melder du dit barn ind i 0. klasse

  Er dit barn født i 2018 eller tidligere, er det snart tid til indskrivning i 0. klasse med start til august 2024.

  Selve indskrivningen i Furesø Kommune foregår digitalt via borger.dk i en periode fra midt oktober og tre uger frem.

  Læs mere om indskrivning, skoledistrikter og udskudt skolestart på Furesø Kommunes hjemmeside.

  Få generel information om skolestart og skolevalg på borger.dk.

  Vi glæder os til at byde dig og dit barn velkommen og er i fuld gang med forberedelserne.

Del: