Lyngholmskolen11

Til orientering

Vi har en elev og en medarbejder smittet i Lyngholmskolens Gruppeordning. Der iværksættes hjemsendelse af gruppeordningens elever og medarbejdere i nær kontaktprogram for enkelte elever jf. Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser, 2. udgave, 17. september 2020 .

Hjemsendelse til test fra i dag sker med første test d.29.11 Afhængigt af ventetid på test og svar alle negativt testede elever tilbage til almindelig undervisning fra d. 1-3. december. Nødundervisningen etableres således for at forebygge yderligere smittespredning jf. retningslinjerne.

Lyngholmskolens Gruppeordning består af elever fra 0.-9.klasse.
De vil fra mandag modtage nødundervisning af deres primærlærere.
De ældste arbejder med deres projektopgave i samarbejde med deres lærer og de yngre arbejder enten med digitale eller fysiske undervisningsmaterialer. Nødundervisningen foregår i tidsrummet 8-14.
Personalet er i tæt kontakt med både elever og forældre omkring nødundervisningen. Kontakten er både via AULA, på telefon eller via Teams.

Mange hilsner

Pia Christensen

skoleleder

Lyngholmskolen

Hvilebækgårdsvej 1

3520 Farum

Tlf:  72164180

pich@furesoe.dk

Lyngholmskolen02

Skal dit barn begynde i 0. klasse næste år?

Vi holder informationsmøde den 26. oktober 2020 kl. 17.30-19.30.
Få indblik i livet og hverdagen i miniuniverset

Mød vores dygtige og omsorgsfulde lærere og pædagoger

Se et inspirerende læringsmiljø med moderne faciliteter

Hør om skolens arbejde med fagene, kvaliteten og trivslen

Vi glæder os til at se dig!

4 Side 1
4 Side 2
4 Side 3
4 Side 4
Billede der viser hele Lyngholmskolens område

Lyngholmskolen er en veletableret, attraktiv folkeskole i Farum med 630 elever og 90 medarbejdere.
Skolen er det positive tilvalg for de fleste forældre i distriktet, og vores elever er den fantastiske sum af de forskelle og fællestræk, der karakteriserer Farum.

Fysisk ligner skolen en lille by
Her er hyggelige, træbeklædte huse, lækre boldbaner og legepladser, et børnevenligt hovedstrøg med et torv, hvor vi samles til hverdag og fest.

Et godt sted at være er et godt sted at lære 
På vores skole har elevernes og medarbejdernes trivsel og udvikling første prioritet, og skolen bygger på et fundament af stærke fællesskaber og undervisning af høj karat.

Her ruller fagligheden og kreativiteten i blodet
Vi taler til alle sanser. Vi bringer hjerner i sving og hjerter i spil. 
Vi sætter strøm til hverdagen, hælder virkeligheden på glas, lytter til vinden, smager på fremtiden og udruger idéer med et mål og en mening.

Vi har ambitioner for alle - både fagligt og socialt
Vi vil have glade, motiverede børn og unge, som står på tæer, fordi de kan og vil. Vi vil have trygge forældre, der bliver set, hørt og forstået, og som føler sig inddraget i børnenes læring og skolens liv. Og vi vil have dygtige, modige medarbejdere, som smitter eleverne og hinanden med faglighed og indlevelse.

Coronavirus

Der er igen åbnet op for dagtilbud, skoler og FFO'er. Læs mere om principperne for genåbningen på furesoe.dk/corona

Coronavirus information in English

Read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Del: