Kære forældre til kommende skolebørn

Lyngholmskolen SKAL opleves! Vi inviterer derfor til forældremøde på skolen onsdag d. 4 oktober 2023 kl. 17.15-19.15.

På mødet vil ledelsen holde et oplæg om skolens vision og værdier og bagefter vil hele vores fantastiske medarbejderteam i vores indskoling og FFO vise jer, hvordan vi hver dag gør vores bedste for at skabe en skole og fritidsordning, hvor alle børn trives og motiveres til at lære.
Vi åbner derfor op i vores MiniUnivers, så I ude i læringsmiljøerne kan se konkrete eksempler på, hvordan vi laver en fantastisk skole, og I kan samtale med pædagoger, børnehaveklasseledere, lærere og ledelse omkring de emner, der er vigtige for jer.
Bagefter går I på besøg på Bakkehuset, der er vores dejlige fritidsordning for børn på 0. og 1. årgang.

Vi håber, at vi kommer til at se mange forældre på mødet, og vi er sikre på, at I vil opleve en spændende aften sammen med os. Det er i hvert fald de tilbagemeldinger vi plejer at få.

Vi starter aftenen i vores kantine, som findes midt på skolens område.

De bedste hilsner

Alle os på Lyngholmskolen

Lyngholmskolen11
Lyngholmskolen02
4 Side 1
4 Side 2
4 Side 3
4 Side 4
Billede der viser hele Lyngholmskolens område

Lyngholmskolen er en veletableret, attraktiv folkeskole i Farum med 630 elever og 90 medarbejdere.
Skolen er det positive tilvalg for de fleste forældre i distriktet, og vores elever er den fantastiske sum af de forskelle og fællestræk, der karakteriserer Farum.

Fysisk ligner skolen en lille by
Her er hyggelige, træbeklædte huse, lækre boldbaner og legepladser, et børnevenligt hovedstrøg med et torv, hvor vi samles til hverdag og fest.

Et godt sted at være er et godt sted at lære 
På vores skole har elevernes og medarbejdernes trivsel og udvikling første prioritet, og skolen bygger på et fundament af stærke fællesskaber og undervisning af høj karat.

Her ruller fagligheden og kreativiteten i blodet
Vi taler til alle sanser. Vi bringer hjerner i sving og hjerter i spil. 
Vi sætter strøm til hverdagen, hælder virkeligheden på glas, lytter til vinden, smager på fremtiden og udruger idéer med et mål og en mening.

Vi har ambitioner for alle - både fagligt og socialt
Vi vil have glade, motiverede børn og unge, som står på tæer, fordi de kan og vil. Vi vil have trygge forældre, der bliver set, hørt og forstået, og som føler sig inddraget i børnenes læring og skolens liv. Og vi vil have dygtige, modige medarbejdere, som smitter eleverne og hinanden med faglighed og indlevelse.

Del: